FullSizeRender_4x4cm.jpg

  

 

Jong op oude wortels

Op 20 juni 2015 is de loge Viglius door het Grootoosten der Nederlanden erkend als loge. Deze erkenning stelt ons in staat om samen met andere vrijmetselaren, als deel van het geheel, te werken aan een betere wereld. Of wellicht zoals ieder lid: beter mens te worden. U vraagt zich misschien af waar vandaan u komt, of waar u naartoe gaat. Wie heeft het antwoord? Wij kiezen ervoor om met behoud van onze tradities gezamenlijk op te trekken. En dat geheim? Kent u alle verborgen plaatsen in uw hart?

Intentie

Loge Viglius werkt naar de aloude beginselen van de Vrijmetselarij met inachtneming van de regels gesteld in de Statuten, de Ordegrondwet, de Ordewetten en de besluiten van het Grootoosten der Nederlanden. De Loge streeft naar persoonlijke ontwikkeling van haar leden in nauwe relatie met de andere leden. Daarbij besteed zij aandacht aan verdieping en verbreding van de beleving van de ritualen en het arbeiden in de Werkplaats. De Loge komt tweewekelijks bijeen. De loge houdt haar bijeenkomsten in het Logegebouw - Bij de Put 15 te Leeuwarden, op de dinsdagavond.

De Naam

Wigle of Wieger Aytta van Swichum (Barrahuis onder Leeuwarden, 19-10-1507 - Brussel, 8-5-1577) kwam onder de hoede van zijn oom Bernard Bucho van Swichum. Hij volgde humaniora-studies te Deventer, Leiden en Geertruidenberg. Hij reisde naar Leuven, waar hij Griekse en Latijnse letteren studeerde. Ook na zijn overgang naar de traditioneel ingestelde juridische faculteit in 1524 bleef hij het humanisme trouw. In 1531 trok Viglius naar Padua en kwam in contact met Erasmus met wie hij reeds in 1529 betrekkingen had aangeknoopt. Na zijn terugkeer werd hij lid van de Geheime Raad. In 1549 werd hij benoemd tot president van de Raad van State. Ondanks alle eervolle benoemingen werd zijn politieke carrière onder Filips II gaandeweg door frustratie en mislukking getekend. Zijn herhaalde oproepen om matigheid aan de dag te leggen waren aan dovenmansoren gericht; teleurgesteld overleed hij. Hij werd begraven in de Sint-Baafskatedraal te Gent.


Ontdek de Vrijmetselarij!
inloop koffieochtenden: 

Iedere tweede zondag van de maand is er een inloop - koffieochtend. U bent dan van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen van 11.00 tot 13.00 uur. Er zijn diverse vrijmetselaren aanwezig waarmee u een gesprek kunt aangaan of uw eventuele vragen kunt voorleggen.

passer_en_winkelhaak.jpg                        Onderstaande link opent de brochure van de Orde:

   "Vrijmetselarij, wat is dat eigenlijk"

De aantrekkingskracht van de vrijmetselarij voor veel leden zit hem in het tijdloze karakter.

Juist het tijdelijk afgesloten zijn van de hedendaagse maatschappij met al zijn hyperimpulsen, en het rustig onderling verkeren in enige diepgang, is een belangrijk pluspunt voor de aantrekkelijkheid van de vrijmetselarij.