Loge Viglius

Korte geschiedenis van de Loge

Loge Viglius is in 2014 begonnen als een idee van een aantal leden van Loge de Friesche Trouw uit 1782. Ze waren op zoek naar een intiemere vorm van Vrijmetselarij beleven met meer aandacht voor de Ritualen. Het motto “Jong op oude wortels” is dan ook niet voor niets zo gekozen. Op 20 juni 2015 is de loge Viglius door het Grootoosten der Nederlanden erkend. Deze erkenning stelt ons in staat om samen met andere vrijmetselaren, als deel van het geheel, te werken aan een betere wereld. Of wellicht zoals ieder lid poogt te doen: beter mens te worden. U vraagt zich misschien af waar vandaan u komt, of waar u naartoe gaat. Wij kiezen ervoor om met behoud van onze tradities gezamenlijk op te trekken.

Werkwijze

Loge Viglius werkt naar de aloude beginselen van de Vrijmetselarij met inachtneming van de regels gesteld in de Statuten, de Ordegrondwet, de Ordewetten en de besluiten van het Grootoosten der Nederlanden. Loge Viglius wil in al haar werkzaamheden een evenwicht realiseren tussen de moreel ethische uitgangspunten die zich sinds de oprichting van de Engelse Grootloge in 1717 hebben ontwikkeld en die tot het maçonnieke gedachtegoed behoren, en de geestelijke waarden die sinds het ontstaan van de vrijmetselarij ingang hebben gevonden in de ideeënwereld van de vrijmetselarij. We komen eigenlijk altijd samen in de Werkplaats in open Loge, met een sterke nadruk op het rituaal.

Data bijeenkomsten

De Loge komt tweewekelijks bijeen. De loge houdt haar bijeenkomsten in het Logegebouw - Bij de Put 15 te Leeuwarden, op de dinsdagavond.