Vrijmetselarij

De vrijmetselarij

U zoekt uw eigen weg door het leven, zonder dogma’s. U zoekt naar een plek waar mensen naar elkaar luisteren, in vrijheid meningen naast elkaar leggen en zoeken naar antwoorden op levensvragen, in vrijheid, met verdraagzaamheid en broederschap.

Vrijmetselarij is geen sekte, geheim genootschap, godsdienst, ideologie of levensbeschouwing. Een vrijmetselaar maakt bij zijn werk in de Loge gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden. In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet als een bouwsteen.

De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat gebruikt maakt van oude, beproefde rituelen. In de loges wordt gewerkt in een stelsel van drie graden: leerling, gezel en meester. Het lijkt allemaal spel en dat is het in zekere zin ook. Maar dan wel een verheven rollenspel met diepe waarden en betekenissen, die de deelnemer zelf moet ontdekken. Ze helpen hem zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoorden te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van zijn bestaan.

Broederschap


Gelijkwaardigheid


Vrijdenken


Ga in gesprek met een vrijmetselaar

We gaan graag met u het gesprek aan en beantwoorden al uw vragen zo goed mogelijk.


Matt

Dhr. Koers

Dhr. J.A. Koers is de regionale voorlichter. Tijdens de open (zon)dagen en op verzoek kan hij uw vragen beantwoorden. Mail Dhr. Koers.


Matt

Dhr. Geersing

Dhr. Geersing is lid van Viglius en één van onze jonge voorlichters. Mail Dhr. Geersing.

"If you want your work to be square, don't cut corners"

Leden omschrijven

Leden van de Loge Viglius omschrijven hun Vrijmetselaar zijn:

“Vrijmetselarij heeft mij het geheim van Broederschap gegeven, meer zelfbewust zijn, meer open voor andere mensen en andere meningen. Echt luisteren naar de ander. Inspiratie om mij in te zetten voor de gemeenschap.”Arend
“Het gaf mij een plek om gelijkgestemden te ontmoeten, mijn reis als zoekend mens te vervolgen, volgens een specifieke en inspirerende methode: rituelen en symbolen enerzijds en anderzijds de open gedachtewisselingen met mensen die hoe verschillend dan ook, allemaal vrij zijn.”Erik
"Vrijmetselarij is voor mij een veelkleurig pallet van opvattingen van medebroeders over diverse onderwerpen, die we zonder vooroordelen naast elkaar leggen zonder dogma,s. Daarbij beoefenen we begrip, tolerantie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en naastenliefde.”Gerard

In het kader van de expositie 300 jaar vrijmetselarij in het Andere Museum in Leeuwarden is een korte film gemaakt. Drie leden van verschillende vrijmetselaarsloges uit Friesland, Groningen en Drenthe, vertellen wat vrijmetselarij voor hen betekent.

“Een individuele persoonlijke groei! De loge bestaat uit “broeders” waarvan de neuzen beslist niet dezelfde kant uitwijzen. In die zin is het een ontmoetingsplek van mannen, zo verschillend in achtergronden, visies en ervaringen, die elkaar buiten de loge waarschijnlijk nooit ontmoet zouden hebben.”
“Het gaf mij een plek om gelijkgestemden te ontmoeten, mijn reis als zoekend mens te vervolgen, volgens een specifieke en inspirerende methode: rituelen en symbolen enerzijds en anderzijds de open gedachtewisselingen met mensen die hoe verschillend dan ook, allemaal vrij zijn.”Erik

Bekijk hier het interview van Omroep Súdwest met Daan Wachter over het verhaal achter de broederschap van de vrijmetselarij.

Of kom langs tijdens het Open Huis in leeuwarden


Ons logegebouw aan Bij de Put is iedere tweede zondag van de maand van 11.00 tot circa 13.00 uur geopend voor belangstellenden. Een ieder die in een gemoedelijke en gastvrije sfeer geheel vrijblijvend kennis wil maken met de vrijmetselarij in het algemeen of één van de Leeuwarder loges in het bijzonder, is van harte welkom.