Zeer leesbare korte historie van het logegebouw

Op 27 maart 2022 verscheen een boek met een kote historie van het logegebouw Bij de Put 15. Op een kleurrijke manier verhaalt het de belevenissen van ons logegebouw door de bijna 5 eeuwen heen. Bewoners, verbouwingen, maatschappelijke omstandigheden, persoonlijke schetsen van enkele bewoners en andere bijzonderheden.

Sinds 1927 zijn vrijmetselaren de gebruikers, de “bewoners”. Het boek is voorzien van mooi beeldmateriaal en is ingebonden met een harde omslag.

De auteur is Anne Carline Munniks, de uitgever/drukker is Louise, het bedrijf van Eddy van der Noord in Grou. Een broeder nam de financiering op zich. De auteur neemt geen beloning.

Het is naast voor eigen bezit ook een ideaal cadeau voor familie en relaties! Mond-tot-mond reclame kan enorm helpen.

Het boek kost €17,50. De opbrengsten komen dus voor 100% ten goede aan het beheer van het logegebouw.

Een lid of een buitenstaander kan het boek voor €17,50 aanschaffen. Maak dan het bedrag over naar SBMCL, NL59 INGB 0008 5216 69. Vermeld bij mededelingen het aantal boeken, je naam en mail-adres.

Het HCL, Afûk, en Van der Velde, de op Leeuwarden georiënteerde boekhandels en bezoekerscentra, zullen ook in de distributie participeren.